Мира Милисављевић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 65 3976414
Teл:     +381 11 3976414
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: milisavljevicm@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(„Анализа експресије, активности и локализације FeAPL1 - новог типа аспартичне протеиназе хељде (Fagopyrum esculentum Moench)“
2005 - магистар биолошких наука, БФ, УБ
2002 - дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2010 - 2014 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2010 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2004 - 2006 - истраживач, ИМГГИ, УБ
2003 - 2004 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2009 - 2014 - заменик шефа Лабораторије за молекуларну биологију биљака
2011 - 2012 - Координатор билатералног пројекта ”Транскрипциона и посттранскрипциона регулација генске експресије у врстама рода Pisum изложеним суши” у оквиру Програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и Републике Португал

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2002 - Чланство у друштвима:

  • European Plant Science Organization (EPSO)
  • Друштво генетичара Србије
  • Друштво за физиологију биљака Србије
  • Биохемијско друштво Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Изучавање молекуларних механизама који су укључени у одговор биљака на нутритивни стрес, са акцентом на изучавање улоге микроРНК у регулацији генске експресије у овом типу абиотичког стреса.

Молекуларно-генетичка, биохемијска и ћелијска карактеризација гена укључених у механизме репарације и рекомбинације ДНК у патогеној гљиви кукуруза Устилаго маyдис (хомологна рекомбинација, репарација, мејоза, одговор ћелија на оксидативни стрес, очување генетичког интегритета).

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Ljiljana Kostic, Nina Nikolic, Jelena Samardzic, Mira Milisavljevic, Vuk Maksimović, Dragan Cakmak, Dragan Manojlovic & Miroslav Nikolic (2014) Liming of anthropogenically acidified soil promotes phosphorus acquisition in the rhizosphere of wheat. Biol Fertil Soils, DOI 10.1007/s00374-014-0975-y

Radović, S., Miljuš-Đukić, J., Samardžić, J., Banović, B., Nikolić, D., Milisavljević. M., Timotijević, G. (2012): Buckwheat as a Model Plant in Molecular Biology. Eur. J. Plant Sci. Biotech.; 6, special issue 2, pp.11-16.ISBN, Global Science Books.

Milisavljevic Mira, Timotijevic Gordana,  Nikolic Dragana, Samardzic Jelena, Maksimovic Vesna (2011) Cell wall localization of the aspartic proteinase from buckwheat (FeAPL1) over-expressed in tobacco BY-2 cells. Journal Of The Serbian Chemical Society, 76 (9): 1229-1236

Samardzic, J., Nikolic, D., Timotijevic, G., Jovanovic, Z., Milisavljevic, M., Maksimovic, V. (2010) Tissue expression analysis of FeMT3, a drought and oxidative stress related metallothionein gene from buckwheat (Fagopyrum esculentum).  J. Plant Physiology; 167: 1407-1411 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20637525

Gordana S. Timotijevic, Mira Dj Milisavljevic, Svetlana S Radovic, Miroslav M Konstantinovic, Vesna R. Maksimovic (2010) Ubiquitous aspartic proteinase as an actor in the stress response in buckwheat. Journal of Plant Physiology, 167: 61-68 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19643510

Miljuš-Djukić, J., Banović, B., Jovanović, Ž., Majić, D., Milisavljević, M., Samardžić, J., Timotijević, G. (2010) Abundance of soybean Roundup Ready modification in food and feed samples from Serbian retail markets. Romanian Biotechnological Letters, Vol. 15, No. 1, 102-105

Mira Milisavljević, Dražen Papić, Gordana Timotijević and Vesna Maksimović., (2009) Successful production of recombinant buckwheat cysteine-rich aspartic protease in E. coli. Journal of Serbian Chemical Society, vol. 74, 6, 607-618

Milisavljevic MD.,  Timotijevic GS.,  Radovic SR., Konstantinovic MM. and Maksimovic VP., (2008) “Two types of aspartic proteinases from buckwheat seed-gene structure and expression analysis” J. Plant Physiology; 165 (9):983-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17923169

Dragana B. Majić, Jelena T. Samardžić, Mira Đ. Milisavljević, Aleksandar M. Krstić and Vesna R. Maksimović, (2008) Two metallothionein gene family members in buckwheat; expresion analysis in flooding stress using real time RT-PCR technology. Arch. Biol.Sci., 60 (1), 77-82

Jelena M. Brkljačić, Dragana B. Majić, Jovanka Miljuš-Đukić, Ana Bratić,., Miroslav M Konstantinović, Mira Dj. Milisavljević, and Vesna R. Maksimović (2005): The metallothionein-Like Gene from Buckwheat: Structural and Functional Analysis of the Promoter Region. Inter.J.of Plant Sciences, 166 (6):889-900.

Milisavljevic MD.,  Konstantinovic MM., Brkljacic JM., and Maksimovic VP., (2005) “Isolation and computer analysis of the 5’-regulatory region of the seed storage protein gene from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)” J. Agric. Food Chem., 53, 2076-2080. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769138

Milisavljevic MD.,  Timotijevic GS.,  Radovic SR., Brkljacic JM., Konstantinovic MM. and Maksimovic VP., (2004) “Vicilin-like storage globulin from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds” J. Agric. Food Chem.; 52 (16): 5258-62 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15291505

Samardzic JT.,  Milisavljevic MD.,  Brkljacic JM., Konstantinovic MM. and Maksimovic VP., (2004) “Characterization and evolutionary relationship of methionin rich legumin-like protein of buckwheat” Plant Phy. Biochem. 2, vol. 42, pp. 157-163 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15283132

Please publish modules in offcanvas position.