Марија Видовић

Научни сарадник
ORCID: 0000-0001-5855-7192

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ)
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Мобилни:  +381 65 397 64 14
Тел:      +381 11 397 64 14
Фаx:     +381 11 397 58 08
E-mail: mvidovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 -  доктор биохемијских наука, Хемијски Факултет (ХФ), Универзитет у Београду (УБ) “Антиоксидативни метаболизам белог и зеленог ткива листова панаширане мушкатле (Pelargonium zonale) и тамјанике (Plectranthus coleoides) - утицај зрачења из видљиве и УВ-Б области”
2008 - дипломирани биохемичар (изједначен са мастером), ХФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2020 – Научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2017– 2018 - Постдокторске студије из примењене биохемије, Лајбниц института за биљну генетику и истраживање усева, (IPK), Гатерслебен, Немачка.
2016 – 2020 - Научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ), УБ
2010 – 2016 - Истраживач  сарадник, Одсек за науку о живим системима, ИМСИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2020 –  Лабораторија за молекуларну биологију биљака, ИМГГИ, УБ
2008 – 2020 - Одсек за науку о живим системима, ИМСИ, УБ

Чланства:                                                   

 • Члан научног комитета другог годишњег састанка групе COST Акције: FA0906 (UV4growth), 14-16. април 2013, Микулов, Република Чешка (међународна конференција).
 • Друштво биљних физиолога Србије
 • Српско биохемијско друштво
 • Европско друштво слободно-радикалског истраживања (SFRR-E)
 • COST Action: CA18210 - Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality. MC Substitute for SerbiaCOST Акцијa: CA18210 - Перцепција кисеоника – ново средство за биологију и технологију квалитета плодова. Заменик у Чланском Одбору.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стипендије и истраживачки рад у иностранству

MajJul 2019 - Мај – Јул 2019 - Лајбниц институт за биљну генетику и истраживање усева, (IPK), Гатерслебен, Немачка.
Март – Април 2019 - Институт за истраживање хортикултурних биљака и семена (IRHS), Анже, Француска.
2017-2018: Лајбнниц-ДААД истраживачка стипендија за постдокторске студије (57369702), IPK, Гатерслебен, Немачка.
Март 2017, Април 2018 - COST Акција BM1405 стипендије за једномесечни боравак у DAFNAE, Универзитет у Падови, Италија. Квантитативна анализа протеома листова Ramonda serbica, биљне врсте толерантне на десикацију.
Јун 2012 - Инстутут за биљне науке, Карл-Франз Универзитета у Грацу (Karl-Franzens-University of Graz), Аустрија.
Април 2011, Мај 2012 - COST Акција FА0906 стипендије за једномесечни боравак у Истраживачкој јединици за симулацију спољних услова (EUS), Хелмхолц Центра Минхен (Helmholtz Zentrum Munchen), Немачка.
Октобар – Децембар 2008  - DAFNAE, Универзитет у Падови, Италија. 2Д електрофореза.
2008 – 2010 - Стипендија за докторанте Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Пројектно ангажовање

2020 – 2022 - Руководилац ПРОМИС пројекта: “LEAPSyn-SCI: Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином”, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије (РС).
2020 – 2022 - Руководилац Билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније: „Примена силицијума пади ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши”, финансираног од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), РС и Словеначке истраживачке агенције.
2020 – 2021 - Учесник у пројекту Доказ концепта:,,Енкапсулација цинка у биоразградивим полимерима: одрживо решење за обогаћење житарица”, финансираног од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије.
2019 – 2021 - Учесник у Билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Хрватске: ”Испитивање регулаторне улоге TROL протеина у расподели електрона при УВ-Б-индукованом механизму акумулације флавоноида и антоцијана у листовима биљака Arabidopsis thaliana“, финансираног од стране МПНТР, РС и Хрватске закладе за знанственост.
2019 – 2020 - Учесник у Билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Немачке: ”Генотипови јечма са различитом толеранцијом на биотски и абиотски стрес: Да ли редокс сигнали из хлоропласта учествују у trade-off стратегији“, финансираног од стране МПНТР, РС и ДААД.
2018 – 2019 - Руководилац Билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније: “Регулација флуксева угљеника и азота из примарних у секундарне метаболичке путеве током одговора на стрес светлошћу високог интензитета у панашираним листовима”, финансираног од стране МПНТР, РС и Владе Француске.
2018 – 2019 - Учесник, “Испитивање нових механизама алтернативне расподеле електрона у фотосинтези” (ХРЗЗ-ИП-2014-09-1173). Национални пројекат финансиран од стране Хрватске закладе за знанственост.
2017 - Учесник, “Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yield”, финансиран од стране НАТО програмa Наука за мир и безбедност.

Практични курсеви и семинари:

2020 - FoodEnTwin: зимска школа протеомике 2020: Од припреме узорака до практичних аспеката, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2018 - Зимска школа компјутерске метаболомике, (Winter School on Computational Metabolomics), у организацији: Немачка мрежа за биоинформатичку инфраструктуру (de.NBI), Витенберг, Немачка.
2017 - Зимска школа експерименталних метода за анализу неправилних протеинских конформација и агрегације, у организацији: COST Акције NGP-нет, Унверзитет Екс-Марсеј (University of Aix-Marseille), Француска.
2015 - Школа протеомике, теоријски и практични основи, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013 - Практична школа анализа у фитохемији, Аристотел Универзитет у Солуну, Грчка.
2013 - Курсеви: „Интеграција хроматографских података„ и „Селекција најоптималније колоне за HPLC“, С. Кромидаса, Београд, Србија. 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

 • Абиотски стрес (светлости високог интензитета, УВ-Б зрачење, суша).
 • Антиоксиданти и прооксиданти (реактивне кисеоничне врсте) и редокс регулација.
 • Трансфер угљеника и азота из изворног у увирно ткиво.
 • Метаболомика, секундарни метаболизам (фенилпропаноиди, флавоноиди и антоцијани).
 • Протеомика, изоловање протеина и њихова карактеризација, ЛЕА протеини.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Vidović M., Ćuković K. 2020. Isolation of high-quality RNA from recalcitrant leaves of variegated and resurrection plants. 3 Biotech, 10: 286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32550105/
 • Zang L., Morère-Le Paven M.C., Clochard T., Porcher A., Satour P., Mojović M., Vidović M., Limami A.M., Montrichard F. 2020. Nitrate inhibits primary root growth by reducing accumulation of reactive oxygen species in the root tip in Medicago truncatula. Plant Physiology and Biochemistry, 146: 363–73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31786508/.
 • Veljović-Jovanović S., Kukavica B., Vidović M., Morina F., Menckhoff Lj. 2018. Class III peroxidases: functions, localization and redox regulation of isoenzymes. In: Antioxidants and antioxidant enzymes in higher plants. Eds: Gupta DK, Palma JM, Corpas FJ. (pp. 269-300) doi.org/10.1007/978-3-319-75088-0_13. Springer, Cham.
 • Morina F., Vidović M., Srećković T., Radović V., Veljović-Jovanović S. 2017. Biomonitoring of urban pollution using silicon-accumulating species, Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 99: 706–12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032386/.
 • Veljović-Jovanović S., Vidović M., Morina F. 2017. Ascorbate as a key player in plant abiotic stress response and tolerance. In: Ascorbic acid in plant growth, development and stress tolerance. Eds. Hossain MA, Munné-Bosch S, Burritt DJ, Diaz-Vivancos P, Fujita M, Lorence A. (pp. 47-109). Springer, Cham.
 • Vidović M., Morina F., Veljović Jovanović S. 2017. Stimulation of various phenolics in plants under ambient UV-B radiation. In: UV-B Radiation: from environmental stressor to regulator of plant growth. Eds. Singh VP, Singh S, Prasad SM, Parihar P. ( 9–56) Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, UK ISBN: 978-1-119-14360-4
 • Živanović B., Vidović M., Milić Komić S, Jovanović Lj., Kolarž, Morina F., Veljović Jovanović S. 2017. Contents of phenolics and carotenoids in tomato grown under polytunnels with different UV-transmission rates. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41: 113–20. DOI: 10.3906/tar-1612-56.
 • Vidović M., Morina F., Prokić Lj., Milić-Komić S., Živanović B., Veljović Jovanović S. 2016. Antioxidative response in variegated Pelargonium zonale leaves and generation of extracellular H2O2 in (peri)vascular tissue induced by sunlight and paraquat. Journal of Plant Physiology, 206: 25–39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27688091/
 • Majer P.#, Vidović M.#, Czégény G., Veljović Jovanović S., Strid Å., Hideg E. 2016. Evaluation of procedures for assessing anti- and pro-oxidants in plant samples. Critical Review. Analytical Methods, 8: 5569–80. #equal contribution https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ay/c6ay01342b#!divAbstract
 • Veljović-Jovanović S., Vidović M., Morina F., Prokić Lj., Todorović D.M. 2016. Comparison of photoacoustic signals in photosynthetic and non-photosynthetic leaf tissues of variegated Pelargonium zonale. International Journal of Thermophysics, 37: 91. https://doi.org/10.1007/s10765-016-2092-7.
 • Vidović M., Morina F., Milić S., Vuleta A., Zechmann B., Prokić Lj., Veljović Jovanović S. 2016. Characterisation of antioxidants in photosynthetic and non-photosynthetic leaf tissues of variegated Pelargonium zonale Plant Biology, 18: 669–80. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26712503/.
 • Vidović M., Morina F., Milić S., Albert A., Zechmann B., Tosti T., Winkler J.B., Veljović Jovanović S. 2015. Carbon allocation from source to sink leaf tissue in relation to flavonoid biosynthesis in variegated Pelargonium zonale under UV-B radiation and high PAR intensity. Plant Physiology and Biochemistry, 93: 44–55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25661975/
 • Vidović M., Morina F., Milić S., Zechmann B., Albert A., Winkler B., Veljović Jovanović S. 2015. UV-B component of sunlight stimulates photosynthesis and flavonoid accumulation in variegated Plectranthus coleoides leaves depending on background light. Plant, Cell and Environment, 38: 968–79. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25311561/.
 • Vidović M., Morina F., Milić S., Veljović-Jovanović S. 2015. Аn improved HPLC-DAD method for simultaneously measuring phenolics in the leaves of Tilia platyphyllosand Ailanthus altissima. Botanica Serbica, 39:
 • Morina F., Vidović M., Kukavica B., Veljović-Jovanović S. 2015. Induction of peroxidase isoforms in the roots of two Verbascum thapsus populations is involved in adaptive responses to excess Zn2+and Cu2+. Botanica Serbica, 39: 2.
 • Morina F., Jovanović Lj., Vidović M., Sužnjević D., Tripković D., Milić S., Srećković T., Veljović Jovanović S. 2013. Antioxidative status and acclimatization capacity of bamboo - potential use for air quality improvement in urban areas. Fresenius Environmental Bulletin, 22: 1763–
 • Comont D., Martinez Abaigar J., Albert A., Aphalo P., Causton D.R., Figueroa F.L., Gaberscik A., Lorens L., Hauser M.T., Jansen M.A., Kardefelt M., de la Coba Luque P., Neubert S., Núñez-Olivera E., Olsen J., Robson M.., Schreiner M., Sommaruga R., Strid A., Torre S., Turunen M., Veljović Jovanović S., Verdaguer D., Vidović M., Wagner J., Winkler J.B., Zipoli G., Gwynn-Jones D. 2012. UV-responses of Lolium perenne raised along a latitudinal gradient across Europe: A filtration study. Physiologia Plantarum, 145: 604– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22304366/.
 • Morina F., Jovanović Lj., Mojović M., Vidović M., Panković D., Veljović Jovanović S. 2010 Zinc-induced oxidative stress in Verbascum thapsus is caused by an accumulation of reactive oxygen species and quinhydrone in the cell wall. Physiologia Plantarum 140: 209–24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20626644/.

Please publish modules in offcanvas position.