Иновациона делатност Института

Наука за живот...

ИМГГИ део својих активности све више усмерава ка примени знања и резултата истраживања у хуманој и ветеринарској медицини, пољопривреди, прехрамбеној индустрији, фармацеутској индустрији, као и заштити животне средине. У протекле три године ИМГГИ орјентише своје снаге ка процесу трансфера технологије како би подржали економски развој земље и повезали се са водећим домаћим и страним истраживачко развојним и привредно производним организацијама. Идеја развоја иновација и трансфера технологије има за циљ економски и укупни друштвени развој земље. Истраживање и иновације требало би да допринесу економском расту и друштвеном развоју, уколико се у Србији успостави шири друштвени консензус да инвестиције у знање и иновације осигуравају дугорочни просперитет читавог друштва.

ИМГГИ ће наставити да подстиче ослобађање креативне мисли и развој иновативности и на тај начин додатно подиже квалитет научних истраживања.

ИМГГИ је дефинисао и процес трансфера технологија који би повратном спрегом у будућности обезбедио финансирање фундаменталних научних пројеката. Унапређење технолошких истраживања и подстицање иновација и трансфер технологија омогућиће повезивање ИМГГИ са институцијама за иновациону делатност у Србији.

ИМГГИ је основао Сектор за трансфер технологије одлуком Управног Одбора. Сектор за трансфер технологија је организациона јединица без статуса правног лица којом руководи Руководилац Сектора.

Чланови Сектора за трансфер технологија ИМГГИ су:

 • Др Наташа Голић, Руководилац Сектора
 • Др Лидија Ђокић, Заменик Руководиоца Сектора
 • Др Љиљана Ракићевић
 • Др Весна Спасовски
 • Др Јелена Кушић-Тишма
 • Др Исидора Петровић
 • Др Нада Станковић
 • Др Ивана Страхинић
 • Др Бојана Бановић Ђери
 • Др Гордана Тимотијевић
 • Др Марина Анђелковић
 • Др Јелена Миловановић
 • Др Анита Скакић
 • Стефан Лазић

Делокруг рада Сектора је:

 • идентификација резултата истраживања у оквиру ИМГГИ који имају потенцијалну комерцијалну вредност,
 • заштита интелектуалне својине
 • процена комерцијалног потенцијала резултата научноистраживачког рада ИМГГИ
 • комерцијализација резултата научноистраживачког и стручног рада у оквиру ИМГГИ
 • подстицање трансфера знања између ИМГГИ и привреде
 • подршка пласману нових иновација и технологија
 • повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборација у циљу интензивнијег трансфера технологија
 • увећање капацитета трансфера технологије и јачање свести о интелектуалној својини у ИМГГИ

Please publish modules in offcanvas position.