Избори у звања

Реизбор у звање – др Милена Миливојевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за реизбор кандидаткиње др Милене Миливојевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Наташа Ковачевић Грујичић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Исидора Петровић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 25. новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Видовић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Марије Видовић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Алексић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Гордана Димитријевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Соња Вељовић, научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 12.новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Драгана Боснић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Драгане Боснић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Самарџић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Драгана Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Милорад Вујичић, доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 12. новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Please publish modules in offcanvas position.