Избори у звања

Избор у звање – Бојан Ристивојевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидата Бојана Ристивојевића у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранка Зукић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Никола Котур, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 03. августа 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидата у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Владанка Вуковић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Владанке Вуковић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Мојсин, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Марија Швиртлих, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 03. августа 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Едита Грего

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за реизбор кандидаткиње др Едите Грего у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја Толиначки, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Бранко Јовчић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Катарина Вељовић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 03. јуна 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Маја Ћупурдија

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Маје Ћупурдије у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Александра Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Сандра Драгичевић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Велимир Марковић, ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 03. јуна 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Гордана Тимотијевић
Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за реизбор кандидаткиње др Гордане Тимотијевић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Алексић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Мирјана Димитријевић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Наташа Голић,  научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 13. маја 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Ивана Николић
Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Иване Николић у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Гордана Тимотијевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Марија Мојсин, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Јелена Самарџић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 21. априла 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Софија Дуњић Маневски
Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Софије Дуњић Маневски у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Валентина Ђорђевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Маја Гвозденов, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Бранко Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 26. марта 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Цумбо
Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Марије Цумбо у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранко Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Валентина Ђорђевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Маја Гвозденов, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 26. марта 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Мина Обрадовић
Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Мине Обрадовић у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Горан Вукотић, научни сарадник, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милан Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Немања Станисављевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, усвојен на седници одржаној 04. марта 2021. године, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Александра Николић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Александре Николић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Снежана Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и проф. др Зоран Кривокапић, редовни професор, Медицински факултет Универзитет у Београду и редовни члан САНУ, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 12. фебруара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Лидија Шенеровић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Лидије Шенеровић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Милан Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милорад Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Бранко Јовчић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 21. јануара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јована Комазец

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Јоване Комазец у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милена Угрин, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 21. јануара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јасмина Грубин

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Јасмине Грубин у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Алексић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 21. јануара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Јована Деспотовић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње Јоване Деспотовић у истраживачко звање истраживач-сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Александра Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Сандра Драгичевић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 21. јануара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Милка Малешевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Милке Малешевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милан Којић, научни саветник,  редседник Комисије, Универзитет у Београду - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство; др Бранко Јовчић, редовни професор, члан, Универзитет у Београду – Биолошки факултет и др Катарина Нововић, научни сарадник, члан, Универзитет у Београду – Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 13. јануара 2021. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Кристел Клаассен Љубичић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Кристел Клаассен Љубичић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Маја Стојиљковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 10. децембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Јована Веселиновић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за реизбор кандидаткиње др Јоване Веселиновић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Татјана Илић-Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Гордана Коцић,редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Нишу,члан Комисије, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 10. децембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Милена Миливојевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за реизбор кандидаткиње др Милене Миливојевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Наташа Ковачевић Грујичић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Исидора Петровић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 25. новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Видовић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Марије Видовић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Алексић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Гордана Димитријевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Соња Вељовић, научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 12.новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Драгана Боснић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Драгане Боснић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Самарџић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Драгана Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Милорад Вујичић, доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 12. новембра 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Please publish modules in offcanvas position.