Ивана Алексић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Моб: +381 65 39 76 034
Тел: +381 11 39 76 034
Фаkс: +381 11 39 75 808
Е-маил: ivana_aleksic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2019 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2015 - Мастер Биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2014 - Дипломирани биолог, Биолошки факутет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – 2020 - Истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), Универзитет у Београду

РАДНО ИСКУСТВО

2016 - 2020 - Истраживач приправник у лабораторији за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2013-2016 - Волонтер у лабораторији за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Секундарни метаболити земљишних бактерија
  • Бактеријски биофилмови
  • Међубактеријска комуникација

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2015 - Члан Удружења микробиолога Србије
2015 - Члан Друштва генетичара Србије

ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

1. Aleksic I, Jeremic J, Milivojevic D, Ilic-Tomic T, Segan S, Zlatovic M, Opsenica D, Senerovic L. N-benzyl derivatives of long-chained-4-amino-7-chloro-quinolines as inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. ACS Chem. Biol. (2019) DOI: 10.1021/acschembio.9b00682

2. Aleksic I, Ristivojevic P, Pavic A, Radojevic I, Comic Lj, Vasiljevic B, Opsenica D, Milojkovic-Opsenica D, Senerovic L. Anti-quorum sensing activity, toxicity in zebrafish (Danio rerio) embryos and phytochemical characterization of Trapa natans leaf extracts. Journal of Ethnopharmacology. (2018) 222, 148-158

3. Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Senerovic L. Anti-biofilm properties of bacterial Di-Rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front. Microbiol. (2017)   8: 2454

4. Aleksic I, Segan S, Andric F, Zlatovic M, Moric I, Opsenica D, Senerovic L. Long-Chain 4-Aminoquinolinesas Quorum sensing inhibitors in Serratia marcescens and Pseudomonas aeruginosa. ACS Chem. Biol. (2017) 12(5), 1425-1434

Please publish modules in offcanvas position.