Драгана Боснић

Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ),

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 65 397 64 14
Teл:     +381 11 397 64 14
Факс:    +381 11 397 64 14
E-mail: dragana.bosnic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - Студент докторских стуфија, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
2006 - 2011 - Дипломирани биолог - мастер, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - Истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2011 - 2013 - Истраживач приправник, ИМГГИ, УБ
2011 - Стручно усавршавање, Група за ишрану биљака, Институт замултидисциплинарна истраживања, УБ
2009 - Стручно усавршавање, Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију, Институт за Биолошка Истраживања "Синиша Станковић", УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2014 - Учесник у организацији Ноћ истраживача Србија 2014
2014 - Учесник у организацији Дан ДНК 2014
2012 - 2014 - Менторство ученика Регионалног центра за таленте, Београд II

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2012 - 2013 - Волонтерске активности везане за промоцију науке (Ноћ истраживача, Дан ДНК)

Чланство у друштвима:

2014

  • Биохемијско друштво Србије,
  • Интернационално друштво за примену силицијума у пољопривреди

2012

  • The European Plant Science Organisation (EPSO),
  • Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB),
  • Друштво за физиологију биљака Србије,
  • Друштво генетичара Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Улога силицијума у ишрани биљака и одговору биљака на абиотички стрес: токсичност метала и дефицит хранива, нарочито токсичност бакра и дефицит гвожђа. Корисни ефекти силицијума на капацитет антиоксидативне одбране биљака као и молекуларни механизми одговора биљака на стрес (експресија таргет гена и улога малих РНК). Улога дсс1 протеина у контроли оксидативног стреса и одржању геномске стабилности. Додатно, употреба напредне статистичке обраде података.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nikolic DB, Nesic S, Bosnic D, Kostic L, Nikolic M, Samardzic JT. Silicon Alleviates Iron Deficiency in Barley by Enhancing Expression of Strategy II Genes and Metal Redistribution. Front Plant Sci. 2019;10:416. doi: 10.3389/fpls.2019.00416  Bosnić D, Nikolić D,Timotijević G, Pavlović J, Vaculík M, Samardžić J,Nikolić M.Silicon alleviates copper (Cu) toxicity in cucumber by increased Cu-binding capacity. Plant and Soil. 2019; 
https://doi.org/10.1007/s11104-019-04151-5

Patenković A, Stamenković-Radak M, Nikolić D, Marković T, Anđelković M. Synergistic effect of Gentiana lutea L. on methyl methanesulfonate genotoxicity in the Drosophila wing spot test. Journal of Ethnopharmacology, 2013 Mar 27;146(2):632-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23384783

Timotijevic G, Milisavljevic M, Nikolic DB, Milovanovic B, Nikolic DS, Nikolic M, Samardzic J. Establishment and In-House Validation of Stem-Loop RT PCR Method for Microrna398 Expression Analysis. GENETIKA-BELGRADE, 2015; 47 (2): 405-416.

Kostic Lj, Nikolic N, Bosnic D, Samardzic J, Nikolic M. Silicon increases phosphorus (P) uptake by wheat under low P acid soil conditions. Plant and soil, 2017 Oct; 419(1–2):447–455.

Soukup M, Martinka M, Bosnic D, Caplovicová M, Elbaum R, Lux A. Formation of silica aggregates in sorghum root endodermis is predetermined by cell wall architecture and development. Annals of Botany, 2017 Nov 10;120(5):739-753. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28651339 

Bosnic P, Bosnic D, Jasnic J, Nikolic M. Silicon mediates sodium transport and partitioning in maize under moderate salt stress. Environmental and Experimental Botany, 2018 Nov; 155: 681-687.

Please publish modules in offcanvas position.