Драгана Николић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:     +381 65 3976 414
Teл:     +381 11 3976 414
Факс:   +381 11 3976 414
E-mail: dragana.nikolic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(''Регулација експресије гена за металотионеин типа 3 хељде и улога протеина МТ3 у одбрани биљних ткива од стреса изазваног тешким металима'')
2005 - магистар биолошких наука, БФ, УБ
2002 - дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2010 - научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), УБ
2006 - 2010 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2003 - 2006 - истраживач, ИМГГИ, УБ
2002 - 2003 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ
новембар 2006 – јануар 2007 - тромесечни боравак у Лабораторији за молекуларну физиологију биљака на Институту HIP
("Heidelberg Institute for Plant Sciences") у Хајделбергу, у Немачкој

РАДНО ИСКУСТВО

2010 - гостујући предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма „Ћелијски одговор на стрес’’

новембар 2006 – јануар 2007 - тромесечни боравак у Лабораторији за молекуларну физиологију биљака на Институту HIP
("Heidelberg Institute for Plant Sciences") у Хајделбергу, у Немачкој

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан у организацијама:

  • European Plant Science Organization (EPSO)
  • Друштво генетичара Србије
  • Друштво за физиологију биљака Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Проучавање механизама одговора биљака на стресове узроковане дефицијенцијом нутријената, као и токсичним металима. Испитивање улоге силицијума (Si) у толеранцији биљака на дефицијенцију гвожђа и превазилажење токсичног деловања високих концентрација бакра. Расветљавање механизама путем којих Си остварује своју заштитну улогу и интеракције са другим важним учесницима у одржавању ћелијске редокс хомеостазе и хомеостазе Fe.

Учешће у истраживању репер и рекомбинационих гена коришћењем модел система, биљног патогена Ustilago maydis.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Silicon alleviates copper (Cu) toxicity in cucumber by increased Cu-binding capacity. Dragana Bosnić, Dragana Nikolić, Gordana Timotijević, Jelena Pavlović, Marek Vaculík, Jelena Samardžić, Miroslav Nikolić. (2019) Plant and Soil https://doi.org/10.1007/s11104-019-04151-5

Silicon Alleviates Iron Deficiency in Barley by Enhancing Expression of Strategy II Genes and Metal Redistribution. Nikolic Dragana, Nesic Sofija, Bosnic Dragana, Kostic Ljiljana, Nikolic Miroslav, Samardzic Jelena. (2019) Front Plant Sci. Apr 5;10:416. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00416

LAMMER kinase contributes to genome stability in Ustilago maydis. De Sena-Tomas C, Sutherland JH, Milisavljevic M, Nikolic DB, Perez-Martín J, Kojic M, Holloman WK. DNA Repair (Amst). 2015;33:70-77. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526389/

Establishment and In-House Validation of Stem-Loop RT PCR Method for Microrna398 Expression Analysis. Timotijevic Gordana S,  Milisavljevic Mira Dj,  Nikolic Dragana B,  Milovanovic Bosko M,  Nikolic Dragana S,  Nikolic Miroslav,  Samardzic Jelena T. GENETIKA-BELGRADE, (2015), vol. 47 br. 2, str. 405-416

Introduction of dsRNA-specific ribonuclease pac1 into Impatiens walleriana provides resistance to Tomato spotted wilt virus. Milosevic Snezana M, Simonovic Ana D, Cingel Aleksandar D, Nikolic Dragana B, Ninkovic Slavica B, Subotic Angelina R. (2013) Scientia Horticulturae, vol. 164 br. , str. 499-506

Cell wall localization of the aspartic proteinase from buckwheat (FeAPL1) over-expressed in tobacco BY-2 cells. Мira Đ. Milisavljević, Gordana S. Timotijević, Dragana B. Nikolić, Jelena T. Samardžić, Vesna R. Maksimović. (2011)Journal of the Serbian Chemical SocietyISSN 0352-5139 Volume: 76; Issue: 9; Start page: 1229;

Tissue expression analysis of FeMT3, a drought and oxidative stress related metallothionein gene from buckwheat (Fagopyrum esculentum). Samardžić, J., Nikolić, D., Timotijević, G., Jovanović, Ž., Milisavljević, M., Maksimović, V. (2010) : J. Plant Physiology; 167, 1407-1411 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20637525

Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) FeMT3 gene in heavy metal stress: protective role of the protein and inducibility of the promoter region under Cu(2+) and Cd(2+) treatments. Dragana B. Nikolić, Samardzić T. Jelena, Bratić M. Ana, Radin P Ivan, Gavrilović P Srđan, Rausch Thomas, Maksimović R. Vesna. (2010) J Agric Food Chem. 2010 Mar 24;58(6):3488-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20187605

Abundance of soybean Roundup Ready modification in food and feed samples from Serbian retail markets. Miljuš-Djukić, J., Banović, B., Jovanović, Ž., Majić, D., Milisavljević, M., Samardžić, J., Timotijević, G. (2010): Romanian Biotechnological Letters, Vol. 15, No. 1, 102-105

Functional analysis of the buckwheat metallothionein promoter: Tissue specificity pattern and up-regulation under complex stress stimuli. Ana M. Bratić, Dragana B. Majić, Jelena T. Samardžić, Vesna R. Maksimović, 2009. Journal of Plant Physiology, Jun 1;166(9):996-1000. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19185389

In planta transformation of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Ana M. Bratić, Dragana B. Majić, Jovanka D. Miljuš-Djukić, Živko S. Jovanović, and Vesna R. Maksimović,  2007. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 59 (2), 135-138,

The metallothionein-like gene from buckwheat - structural and functional analysis of the promoter region. Brkljačić, J., Dragana B. Majić, Miljuš-Djukić, J., Bratić, A., Konstantinović, M., Milisavljević, M. and Maksimović, V., 2005. Int J Plant Sci 166, 6, 889-900.

Please publish modules in offcanvas position.