Бранка Зукић

Научни саветник
Лабораторија за молекуларну биомедицину

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Моб: +381 65 397 64 45
Тел:  +381 11 397 64 45
Факс:  +381 11 3975 808
E-mail: branka.zukic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(наслов тезе: "Компоненте система регулације експресије гена за тиопурин С-метилтрансферазу човека као фармакогенетички маркери")
2002 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2010 - 2015
- научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2007 - 2010 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2005 - 2006 - истраживач приправник,ИМГГИ, УБ
2002 - 2005 - стипендиста Министарства за просвету, науку и технлошки развој, Република Србија, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2013 - 2015 - Руководилац Лабраторије за молекуларну биомедицину, ИМГГИ, УБ
2010 - предавач на докторским студијама наБиолошкомфакултету (БФ), УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2014 - члан Етичког одбора ИМГГИ, УБ
2010 - члан Научног већа ИМГГИ, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Изучавање молекуларних механизама укључених у регулацију екпресије еукариотских гена, изучавање молекуларне основе и дијагностика различитих ретких болести, анализа генетичких варијанти значајних за оптимизацију терапије примењене у лечењу акутне лимфобластне леукемије. Процена фармакогенетичког потенцијала промотора гена за ТПМТ човека и његов клинички значај, изучавање утицаја лека меркптопурина на промотор гена за ТПМТ и генетичких варијанти различитих ензима који метаболишу лекове, а све у циљу унапређења терапеутских протокола у којима се користе лекови меркаптопурин и метотрексат.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Stanković B, Radlović N, Leković Z, Ristić D, Radlović V, Nikčević G, Kotur N, Vučićević K, Kostić T, Pavlović S, Zukic B. HLA genotyping in pediatric celiac disease patients. Bosn J Basic Med Sci. 2014 Aug 16; 14(3):171-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172978

Pavlovic S, Zukic B, Stojiljkovic-Petrovic M. Molecular genetic markers as a basis for personalized medicine. J Med Biochem 2014; 33: 8-21.

Tafrali C, Paizi A, Borg J, Radmilovic M, Bartsakoulia M, Giannopoulou E, Giannakopoulou O, Stojiljkovic-Petrovic M, Zukic B, Poulas K, Stavrou EF, Lambropoulou P, Kourakli A, Felice AE, Papachatzopoulou A, Philipsen S, Pavlovic S, Georgitsi M, Patrinos GP. Genomic variation in the MAP3K5 gene is associated with β-thalassemia disease severity and hydroxyurea treatment efficacy. Pharmacogenomics 2013 14(5):469-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23556445

Radmilovic M, Zukic B, Stojiljkovic M, Bartsakoulia M, Stankovic B, Kotur N, Dokmanovic L, Georgitsi M, Patrinos G, Pavlovic S. Functional analysis of a novel KLF1 gene promoter variation associated with hereditary persistence of fetal hemoglobin. Annals of Hematology 2013; 92(1): 53-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23161389

Spasovski V, Tosic N, Nikcevic G, Stojiljkovic M, Zukic B, Radmilovic M, Karan – Djurasevic T, Srzentic S, Colovic M, Pavlovic S. The influence of novel transcriptional regulatory element in intron 14 on expression of Janus kinase 2 gene in myeloproliferative neoplasms. J Appl Genet 2013; 54(1): 21-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188718

Stojiljkovic M, Fazlagic A, Krivokapic-Dokmanovic L, Nikcevic G, Patrinos GP, Pavlovic S, Zukic B. 6th Golden Helix Pharmacogenomics Day: pharmacogenomics and individualized therapy. Hum Genomics. 2012; 6(1): 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23157848

Kotur N, Stankovic B, Kassela K, Georgitsi M, Vicha A, Dokmanovic L, Janic D, Krstovski N, Klaassen K, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Nikcevic G, Simeonidis A, Sivolapenko G, Pavlovic S, Patrinos GP, Zukic B. Six-mercaptopurine influences TPMT gene transcription in a TPMT gene promoter variable number of tandem repeats-dependent manner. Pharmacogenomics 2012: 13(3):283-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22304581

Karan-Djurasevic T, Palibrk V, Zukic B, Spasovski V, Glumac I, Colovic M, Colovic N, Jurisic V, Scorilas A, Pavlovic S, Tosic N. Expression of Bcl2L12 in chronic lymphocytic leukemia patients: association with clinical and molecular prognostic markers. Med Oncol 2013 30,405. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23292833

Pavlovic S, Zukic B, Nikcevic G. Pharmacogenomics of Thiopurine S-Methyltransferase: Clinical Applicability of Genetic Variants. In: Clinical Applications of Pharmacogenetics (ed: Sanoudou D), pp. 75-94 (2012). InTech, Rijeka, Croatia.

Georgitsi M, Zukic B, Pavlovic S, Patrinos GP. Transcriptional regulation and pharmacogenomics. Pharmacogenomics. 2011 ;12(5):655-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619428

Giardine B, Borg J, Higgs D, Peterson K, Philipsen S, Maglott D, Singleton B, Anstee D, Basak AN, Clark B, Costa F, Faustino P, Fedosyuk H, Felice A, Francina A, Galanello R, Gallivan M, Georgitsi M, Gibbons R, Giordano P, Harteveld C, Hoyer J, Jarvis M, Joly P, Kanavakis E, Kollia P, Menzel S, Miller W, Moradkhani K, Old J, Papachatzopoulou A, Papadakis M, Papadopoulos P, Pavlovic S, Perseu L, Radmilovic M, Riemer C, Satta S, Schrijver I, Stojiljkovic M, Thein SL, Traeger-Synodinos J, Tully R, Wada T, Waye J, Wiemann C, Zukic B, Chui D, Wajcman H, Hardison R, Patrinos P. Systematic documentation and analysis of human genetic variation in hemoglobinopathies using the microattribution approach. Nat Genet 2011: 43(4): 295-301. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423179

Zukic B, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Tosic N, Pourfarzad F, Dokmanovic L, Janic D, Colovic N, Philipsen S, Patrinos G, Pavlovic S. Functional analysis of the role of the TPMT gene promoter VNTR polymorphism in TPMT gene transcription. Pharmacogenomics 2010:11: 547-557. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350137

Stojiljkovic M, Zukic B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Spasovski V, Nikcevic G, Pavlovic S. Novel transcriptional regulatory element in the phenylalanine hydroxylase gene intron 8. Mol Genet Metab 2010: 101: 81-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20599406

Radmilovic M, Zukic B, Stankovic B, Karan-Djurasevic T, Stojiljkovic M, Spasovski V, Tosic N, Dokmanovic L, Janic D, Pavlovic S. Thalassemia Syndromes in Serbia: An update. Hemoglobin 2010: 34 (5): 477-85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20854122

Dokmanovic L, Janic D, Krstovski N, Zukic B, Tosic N, Pavlovic S. (2008) Importance of genotyping of thiopurine S-methyltransferase in children with acute lymphoblastic leukaemia during maintenance therapy. Srp. Arh. Celok. Lek. 136(11-12), 609-16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19177822

Stojiljkovic M, Stevanovic A, Djordjevic M, Petrucev B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Aveic S, Radmilovic M, Pavlovic S. (2007) Mutations in the PAH gene: a tool for population genetic study. Arch. Biol. Sci. 59 (3), 161-167.

Dokmanovic L, Urosevic J, Janic D, Jovanovic N, Petrucev B, Tosic N, Pavlovic S. (2006) Analysis of thiopurine S-methyltransferase Polymorhism in the Population of Serbia and Montenegro and Mercaptopurine Therapy Tolerance in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Ther. Drug. Monit. 28, 800-806. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17164697

Stojiljkovic M, Jovanovic J, Djordjevic M, Grkovic S, Cvorkov Drazic M, Petrucev B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Stojanov Lj, Pavlovic S. (2006) Molecular and phenotypic characteristics of phenylketonuria patients in Serbia and Montenegro. Clin. Genet. 70, 151-155. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16879198

Pavlovic S, Urosevic J, Poznanic J, Perisic Lj, Petrucev B, Tosic N, Krivokapic-Dokmanovic L, Janic D, Cvorkov-Drazic M, Bunjevacki G. (2005) Molecular basis and origin of thalassemia syndromes in Serbia. Acta Haematologica 113, 175-180. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870487

Poznanic J, Perisic Lj, Urosevic J, Petrucev B, Tosic N, Belej J, Krivokapic-Dokmanovic L, Janic D, Cvorkov-Drazic M, Bunjevacki G, Pavlovic S. (2003) Correlation between Xmn I β-globin gene polymorphism and fetal hemoglobin level in β-thalassemia patients in Serbia. Bilt. Hematol. 31 (2/3), 53-101.

Please publish modules in offcanvas position.