Српска мрежа за неуромишићне болести

NMD sr logo

Мрежа је основана у октобру 2014. године са циљем да се побољшају дијагностика, истраживање и терапија неуромишићних болести у Србији. Установе оснивачи NMD-SerbNet-а су Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину (Медицински факултет Универзитета у Београду), Клиника за неурологију (Клинички центар Србије, Медицински факултет Универзитета у Београду), Клиничко-болнички центар Земун, Центар за хуману молекуларну генетику (Биолошки факултет Унивезитета у Београду), Институт за хуману генетику (Медицински факултет Универзитета у Београду) и Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (Универзитет у Београду).

Између институција које су оснивачи НNMD-SerbNet постоји дугогодишња сарадња. Међутим, имајући у виду комплексност протокола за дијагностику, тренутно стање у Србији, изузетан напредак у дијагностици и истраживањима неуромишићних болести, лекари и истраживачи из Србије су препознали потребу за формирањем платформе која ће интегрисати и синхронизовати постојеће и будуће активности везане за неуромишићне болести у нашој земљи. NMD-SerbNet је првенствено основан ради добробити пацијената и побољшања квалитета њиховог живота, а концепт на коме се мрежа базира је јединствени пример холистичког организовања лекара и истраживача у нашој земљи.

Активности Мреже усмерене су и ка јачању постојећих и формирању нових веза са регионалним и међународним центрима за неуромишићне болести, као што су Центар за неуромишићне болести и Институт за генетичку медицину Универзитета Њукасл у Великој Британији, Одељење за неурологију Универзитета у Милану у Италији, Лабораторија за наследне неуропатије Универзитета у Антверпену у Белгији, Лабораторија за дистрофинопатије Универзитета Лајден у Холандији, Лабораторија за каналопатије Универзитета Улм у Немачкој, Институт Фридрих-Баур Универзитета Лудвиг Максимилијан у Немачкој, итд. Овим сарадњама и трансфером савремених протокола повећаће се број неуромишићних болести које могу да се дијагностикују у Србији.

pdfСрпска мрежа за неуромишићне болести.pdf

photo

​Контакти:

Координатор мреже

Надзорни одбор

pdfМисија и циљеви
pdfЧланство и контакти
pdfО дијагностици неуромишићних болести
pdfРегистри
pdfБиобанка
pdfГенетички тестови

biobanka photo    rd connect photo

 
treat nmd photo

 

Please publish modules in offcanvas position.