Organizacija

 

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA

Dr Jelena Begović

+381 11 397 57 44

+381 64 8044 082

begovicj@imgge.bg.ac.rs

 

ZAMENIK VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

Dr Ivana Strahinić

 +381 11 397 57 44

 +381 64 8044 088

 strahi@imgge.bg.ac.rs

 

 

 

ADMINISTRACIJA I POMOĆNE SLUŽBE :

 

SEKRETAR INSTITUTA

Violeta Evtov, dipl. pravnik
+381 11 3975 744
beogene@imgge.bg.ac.rs

 

 

SAMOSTALNI REFERENT ZA NABAVKE

Matija Klikovac, dipl.ekonomista
+381 11 3975 744
klikovacm@imgge.bg.ac.rs

 

 

SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNO -FINANSIJSKIH  I OBRAČUNSKIH POSLOVA

Milica Pecold,
+381 11 3975 744
beogene@imgge.bg.ac.rs

 

FINANSIJE:

 

RUKOVODILAC RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKE SLUŽBE

Maja Jevtić, dipl. ekonomista
+381 11 3976 065
majajevtic@imgge.bg.ac.rs

 

 

SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNO – FINANSIJSKIH I OBRAČUNSKIH POSLOVA

Duško Vujić,

+381 11 3976 065
duskovujic@eunet.rs


TEHNIČKA SLUŽBA

Mladen Ćujić,
domar i lice za bezbednost i zdravlje na radu

+ 381 11 64 8044 080
mladencujic@imgge.bg.ac.rs

 

LABORANTI-HIGIJENIČARI:

Svetlana Jeremić,
Milojka Pantić,
Bojana Rabljenović

  +381 11 3975 744
  +381 11 3975 808

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

 

PIB: 101736673

Tekući račun : 160-350089-28

BANCA INTESA

Ažurirano 06.12.2013