Laboratorija za molekularnu hematologiju - Saradnici

Laboratorija za molekularnu biomedicinu - saradnici

Rukovodilac laboratorije :

dr Branka Zukić

rukovodilac projekta

 

Zamenik :

dr Maja Stojiljković-Petrović

rukovodilac projekta

 

Saradnici:

dr Gordana Nikčević

viši naučni saradnik

dr Sonja Pavlović

naučni saradnik

dr Nataša Tošić

naučni saradnik

dr Tatjana Kostić

naučni saradnik

Teodora Karan Đurašević

naučni saradnik

dr Milena Ugrin

naučni saradnik

Vesna Spasovski

naučni saradnik

Biljana Stanković

istraživač-saradnik

Nikola Kotur

istraživač-saradnik

Kristel Klaassen

istraživač-saradnik

Sanja Srzentić

istraživač-saradnik

Irena Glumac

istraživač-saradnik

 

Ažurirano 06.02.2014