Laboratorija za molekularnu hematologiju - Saradnici

Laboratorija za molekularnu biomedicinu - saradnici

Rukovodilac laboratorije :

dr Sonja Pavlović

rukovodilac projekta

naučni savetnik

 

dr Branka Zukić

rukovodilac laboratorije

naučni saradnik

 

dr Maja Stojiljković

zamenik rukovodioca laboratorije

naučni saradnik

 

Saradnici:

dr Nataša Tošić

naučni saradnik

dr Milena Ugrin

naučni saradnik

Teodora Karan Đurašević

naučni saradnik

Vesna Spasovski

naučni saradnik

dr Tatjana Kostić

naučni saradnik

dr Gordana Nikčević

viši naučni saradnik

Biljana Stanković

istraživač-saradnik

Nikola Kotur

istraživač-saradnik

Kristel Klaassen

istraživač-saradnik

Sanja Srzentić

istraživač-saradnik

Irena Glumac

istraživač-saradnik

 

 

Ažurirano 21.05.2014