Laboratorija za molekularnu genetiku industrijskih mikroorganizama - saradnici

Laboratorija za molekularnu genetiku industrijskih mikroorganizama - saradnici

Rukovodilac laboratorije :

dr Milan Kojić

naučni savetnik

mkojic@imgge.bg.ac.rs

 

Zamenik :

dr Ivana Strahinić

naučni savetnik

strahi@imgge.bg.ac.rs

 

Saradnici:

 

dr Ljubiša Topisirović

redovni profesor

topis@imgge.bg.ac.rs

dr Jelena Begović

viši naučni saradnik

begovicj@imgge.bg.ac.rs

dr Đorđe Fira

vanredni profesor

fira@bio.bg.ac.rs

dr Branko Jovčić

docent

bjovcic@imgge.bg.ac.rs

dr Nataša Golić

naučni savetnik

natasag@imgge.bg.ac.rs

dr Katarina Veljović

naučni saradnik

katarinav@imgge.bg.ac.rs

dr Amarela Terzić Vidojević

viši naučni saradnik

amarela@imgge.bg.ac.rs

dr Milica Nikolić

naučni saradnik

 

dr Jelena Lozo

docent

jlozo@bio.bg.ac.rs

dr Maja Tolinački

naučni saradnik

maja_tolinacki@imgge.bg.ac.rs

dr Sanja Mihajlović

naučni saradnik

sanjamihajlovic@imgge.bg.ac.rs

Jovanka Lukić

student doktorskih studija

lukicjovanka@imgge.bg.ac.rs

Gordana Uzelac

istraživač - saradnik

gordanauzelac@imgge.bg.ac.rs

Goran Vukotić

istraživač - saradnik

vukoticg@bio.bg.ac.rs

Marija Miljković

student doktorskih studija

 milj.marija@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano 15.08.2013