Laboratorija za molekularnu genetiku industrijskih mikroorganizama