Laboratorija za molekularnu biologiju

Laboratorija za molekularnu biologiju

 

 

Naučno istraživački interesi laboratorije za molekularnu biologiju uključuju: proučavanje korelacije genotipa sa fenotipom u naslednim bolestima, izučavanje DNK-protein interakcija u inicijaciji replikacije DNK kod eukariota i funkcionalnu karakterizaciju proteina mišićne ćelije.

 

Rukovodilac Laboratorije:

 

dr Dragica Radojković

+381 11 3976 658

+381 65 3976 658

+381 11 3975 808

labmolbio@imgge.bg.ac.rs

Ažurirano 01.02.2012