Edukacija

Edukacija

Teorijski i praktični kursevi za studente dodiplomskih i poslediplomskih studija.

Teorijski i praktični kursevi:

    1. "Osnovne metode genetičkog inženjerstva"

    2. "Elektroforeza proteina: teorija i praksa"

    3. "Detekcija genetičkih modifikacija u biljnom materijalu i hrani"

    4. "Molecular Diagnostics of Human Diseases"

Mogućnost izrade eksperimentalnog dela diplomskih radova i doktorskih teza.

Individualni praktični kursevi- obuka u ovladavanju tehnikama molekularne genetike i genetičkog inženjerstva.

beogene@eunet.rs

Naziv studijskog programa Doktorske studije Molekularne biologije
Naziv ustanova u kojima se organizuje zajednički studijski program 1. Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu (IMGGI),
2. Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu (IBISS),
3. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (BF).
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno - naučno polje Prirodno - matematičke nauke
Naučna oblast Biološke nauke
Obim studija izražen u ESPB bodovima 180
Naziv diplome Doktor nauka-biološke nauke-molekularna biologija
Dužina studija tri (3) godine
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa školska 2006-2007.
Planirani broj studenata koji se upisuje godišnje 20
Jezik na kome se izvodi studijski program srpski, engleski
Godina kada je program akreditovan 2008.
Web adresa na kojoj se nalaze informacije o studijskom programu www.bio.bg.ac.rs
Ažurirano 16.11.2011